Privacy Verklaring

Yoga Rieke van Laar, gevestigd aan Textielweg 22, 7311 GH te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yogariekevanlaar.nl
Textielweg 22
7311 GH te Apeldoorn
.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Yoga Rieke van Laar verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
* Voor- en achternaam
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Yoga Rieke van Laar verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening aan jou uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Yoga Rieke van Laar doet geen geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Yoga Rieke van Laar bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer een bewaartermijn van twee jaar voor de verwerkte persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Yoga Rieke van Laar verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Yoga Rieke van Laar gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yoga Rieke van Laar en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar .

Yoga Rieke van Laar wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Yoga Rieke van Laar neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .